Versneld afscheid van fossiele grondstoffen

Baril Coatings heeft onlangs besloten versneld afscheid te gaan nemen van fossiele grondstoffen. In navolging van de productlijn Copperant worden alle productlijnen van Baril Coatings gefaseerd omgezet naar biobased grondstoffen. Baril Coatings hoopt deze transitie in combinatie met prestatieverbetering binnen 5 jaar te hebben afgerond en daarmee haar verantwoordelijkheid te nemen om pro-actief te beantwoorden aan invulling van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

Win-win situatie
Het voordeel voor het gebruik van hernieuwbare grondstoffen ten opzichte van fossiele (op aardolie gebaseerde) grondstoffen is dat deze grondstoffen gemakkelijker worden gewonnen en met minder energie bewerkt kunnen worden tot het juiste bindmiddel of hulpstof. Een win-win situatie omdat daarmee de totale CO2 balans bij het gebruik van deze grondstoffen significant gunstiger uitvalt dan die van fossielen grondstoffen. Wat de balans nog positiever maakt, is dat de nieuwe biobased productlijnen van Baril Coatings met minder laagdikte hetzelfde of beter presteren dan conventionele oplossingen.

Vraag naar biobased coatings neemt toe
“Onze industrie bevindt zich in een overgangsfase. De impact van de activiteiten van de verfbranche op de draagkracht van de aarde dient verder verkleind te worden”, stelt Geert Duijghuisen, CEO van Baril Coatings. Dat kan volgens hem op verschillende manieren. “Naast inzet van duurzame energie en elektrificatie van ons vervoer ligt onze focus op het inzetten van hernieuwbare en circulaire grondstoffen".

Sustainable Development Goals
Het bieden van duurzame coating oplossingen aan klanten en stakeholders is de missie van Baril Coatings. Het versneld omzetten van de productlijnen naar biobased grondstoffen is maar één sub-invulling (SDG 12) van de zeventien Sustainable Development Goals om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Baril Coatings sluit zich graag aan bij deze doelstelling van de VN en heeft al meerdere doelen concreet ingevuld.
“Zo draaien onze machines op eigen opgewekte energie en is ons autopark elektrisch (SDG 7). Hebben we maximale aandacht voor onze mensen; arbovriendelijke werkplekken, flexwerken en standaard progressieve beloning en scholing (SDG 8). Als innovatief ontwikkelbedrijf werken we dagelijks aan het ‘meer willen bereiken met minder’ (SDG 9). Wij zijn nieuwsgierig van aard, daarom is er veel aandacht voor Research en Development op het gebied van product én proces. In ons nieuwe laboratorium werken continu 15 mensen aan het realiseren van onze ambities. Emissie-arm produceren, verduurzaming van ons proces en het inzetten van herwinbare grondstoffen is onze bijdrage aan het verbeteren van ons leefklimaat (SDG 13). Wij leveren een bijdrage aan het beschermen van zeeën en oceanen (SDG 14) door maximaal plasticvrij te produceren. Middels afvalscheiding worden reststromen voor hergebruik aangeboden. En door het minimaliseren (uitbannen) van toxische stoffen in onze coatings wordt bijgedragen aan herstel en behoud van biodiversiteit (SDG 15)”, aldus Duijghuisen.

Oproep aan branche om mee te bewegen
“We realiseren ons terdege dat we de einddoelen niet louter alleen kunnen bereiken. We zoeken daarom naar intensieve samenwerking in de ketens, omdat we overtuigd zijn dat verbinden tot versnelling leidt. Bij deze een oproep aan leveranciers, collega-fabrikanten en klanten om met ons mee te bewegen (SDG 17)!”

Groen is doen
Tevens heeft Baril Coatings het ‘one-planet’-gedachtegoed diep verankerd in haar missie en bedrijfsvoering. “Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid als producent. Alles wat we erin stoppen, willen we er ook weer uithalen. Dat zit in ons DNA. Ons totale bedrijfsproces wordt continu onder de loep genomen en steeds wordt bekeken of duurzamere oplossingen mogelijk zijn zonder in te boeten op kwaliteit. Baril Coatings is daarmee een echt ‘doen’ bedrijf en laat duurzame betrokkenheid zien door daden. Ons doel: het ‘groenste verfbedrijf van Nederland’ worden!

close This website is also available in English. Click here to visit the English version