Obsługa reklamacji

Procesy produkcji produktów będących w ofercie BARIL COATINGS podlegają stałej kontroli. Nieustannie poszukujemy lepszych rozwiązań, które pozwolą nam poprawić jakość naszych produktów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości prosimy o niezwłoczny kontakt z Przedstawicielem Handlowym BARIL COATINGS. Aby maksymalnie skrócić proces oceny zgłoszonych zastrzeżeń prosimy o zapoznanie się z "Procedurą reklamacyjną " oraz o skorzystanie z załączonego dokumentu Excel lub PDF zamieszczonym poniżej.

Formularz reklamacyjny Baril.pdf

 

Procedura reklamacyjna:

1. Zgłoszenie reklamacyjne klient zgłasza w formie pisemnej tj. na specjalnym formularzu (link poniżej) - protokole reklamacyjnym, opatrzonym datą przyjęcia zgłoszenia oraz podpisem klienta. Dopuszczalne jest także przyjęcie reklamacji napisanej przez klienta bez formularza, ale niezwłocznie należy uzupełnić dane wg pkt. w formularzu. Każde zgłoszenie reklamacyjne musi być opatrzone zdjęciem zauważonego problemu oraz zdjęciem opakowania farby. Od daty przyjęcia zaczyna płynąć czas 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

2. Bezwzględnie muszą być podane dane dotyczące reklamowanego towaru oraz klient musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że reklamowany towar jest produkcji BARIL COATINGS (faktury zakupowe, nr partii itp.) Bez tych dokumentów, reklamacja nie może być przyjęta i rozpatrywana.

3. Określić datę stwierdzenia wady.

4. Jeśli jest to niezbędne, przedstawiciel firmy BARIL COATINGS dokona wizji lokalnej na inwestycji, na której reklamowany jest towar. Wynikiem takiej wizji jest zgromadzenie dokumentacji zdjęciowej i ewentualnie pobranie próbek do przebadania w siedzibie firmy. Wszystkie te dane oraz dokładny opis wady przedstawiony w protokole pozwoli z większą precyzją określić przyczyny wady.

5. Należy określić jasno żądania reklamacyjne - czy zadośćuczynienie w towarze, ilość i inne parametry towaru.

6. Protokół oraz całą zebraną dokumentację (faktury zakupowe, zdjęcia, próbki) zostaje dostarczona niezwłocznie do siedziby firmy do działu reklamacji.

7. W przypadku uznania reklamacji, Klient zostanie poinformowany przez Przedstawiciela Handlowego BARIL COATINGS.

8. W przypadku decyzji odrzucającej, odpowiedź reklamacyjną wysyła się pocztą elektroniczną (jeśli jest taka możliwość).

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Reklamacji

Tel.kom. +48 577 517 200
e-mail: reklamacje@baril.pl

 

 

close This website is also available in English. Click here to visit the English version