Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Szanowny Użytkowniku,
Chcielibyśmy Cię poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. W ten sposób spełniamy nasz obowiązek względem Ciebie, który wynika z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.

Treść poniższych dokumentów można również pobrać w tym miejscu:

RODOBaril.pdf

 

W związku z powyższym, chcielibyśmy abyś wiedział że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe są spółki: Baril Coatings Polska Sp. z o.o. Sp.K., z siedzibą przy ul. Towarowej 11 w Gliwicach, zwane dalej ADO.

2. Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych u ADO skontaktuj się z nami - kontakt.

3. Podmiot może przetwarzać Twoje dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji naszych celów polegających na:

a. świadczeniu usług sprzedażowych i doradczych związanych ze sprzedażą produktów,
b. działań marketingowych,
c. realizacji oraz obsługi techniczno-administracyjnej zamówień,
Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

4. Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe, wsparcie marketingowego w sprzedaży produktów, podmiotom należącym do grupy kapitałowej, firmom kurierskim na potrzeby realizacji zleceń.

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

a. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową kupna sprzedaży towaru, świadczenia usług informatycznych zamówionych przez Ciebie,
b. do czasu cofnięcia Twojej zgody, w tym zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: kadry@baltic-coatings.pl. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c. do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.
Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ADO zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Chcielibyśmy jednak, abyś wiedział, że w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym i reklamowym nie będziemy mogli przesłać Ci już informacji o naszych produktach i usługach. Podanie danych w celu realizacji umowy jest natomiast niezbędne do realizacji umowy kupna – sprzedaży oraz elementów z umową związanych, w szczególności wysyłki towaru. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych umowa nie będzie mogła być świadczona.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Wszystkie zbierane przez ADO dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 

Z poważaniem,
Zarząd Baril Coatings Polska

close This website is also available in English. Click here to visit the English version