Zasady współpracy

Celem ułatwienia procesu dokonywania zakupów w naszych spółkach, przedstawiamy Państwu Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosowane w obrocie towarami i usługami znajdującymi się w ofercie Spółek.

Treść poniższych dokumentów można pobrać w tym miejscu:

OWSBaril.pdf

Wobec powyższego, informujemy, że do wszystkich umów zawieranych ze spółkami Baril Coatings Polska Sp. z o.o. Sp.K., znajdują zastosowanie OWS. Informujemy, że akceptacja OWS stanowi warunek realizacji zamówienia przez Spółki. Brak akceptacji OWS należy zgłosić na niniejszy adres poczty elektronicznej (biuro@baril.pl), w przeciwnym wypadku uznawać będziemy, że akceptacja OWS nastąpiła bez zastrzeżeń.

Dodatkowo, informujemy, że OWS nie wyklucza możliwości dokonania przez Strony w umowie indywidualnych ustaleń w zakresie zagadnień uregulowanych przedstawionym dokumentem, które znajdą pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Baril Coatings Polska

close This website is also available in English. Click here to visit the English version