disclaimer


Gebruik Baril Coatings-website

Door de informatie op de website van Baril Coatings te openen, te gebruiken en/of te downloaden, gaat u akkoord met het volgende:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website van Baril Coatings en de daarop opgenomen informatie, is het mogelijk dat de online informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie wordt routinematig aangevuld en wijzigingen kunnen op elk moment onmiddellijk van kracht worden zonder enige kennisgeving vooraf.

Baril Coatings BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - ter zake van schade die voortvloeit uit het ontbreken van op deze wijze verkregen juiste en volledige informatie, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen en/of schade ontstaan ​​na ontvangst van deze informatie, of wegens tot het tijdelijk niet kunnen raadplegen van de website van Baril Coatings. Een beoordeling van aansprakelijkheid (of mogelijke aansprakelijkheid) zal worden gebaseerd op informatie geregistreerd door Baril Coatings BV.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baril Coatings BV is het niet toegestaan ​​de op deze website verstrekte informatie, beeldmateriaal & foto's, nieuwsbrieven en/of mededelingen op welke wijze dan ook te verspreiden. Baril Coatings BV is de eigenaar van het auteursrecht en de inhoud van de website. Alle rechten voorbehouden.