keuzehulp CorrosieklasseN

De corrosieklasse geeft de mate aan waarop metalen ondergronden tegen corrosie (roest) en inbijten door verontreinigingen moeten worden beschermd. De mate van corrosiebelasting is afhankelijk van de atmosferische omstandigheden van de omgeving waarin het object wordt toegepast. Zout en vocht in de lucht, vervuilde atmosfeer en verontreinigingen hebben invloed op corrosievorming. Atmosferische corrosie wordt volgens ISO 9223 ingedeeld in corrosieklassen C1 t/m CX, waarbij voor elke klasse een minimale en maximale corrosiesnelheid is bepaald. De corrosieklasse geldt voor binnen- en buitentoepassingen. Naast deze corrosieklasses zijn er een viertal Immersieklasses voor constructies die toegepast worden onder water of in de bodem.

Toon alle Baril verfsystemen


 

C1.png
ZEER GERINGE CORROSIVITEIT
BINNEN
 
DROGE LUCHT EN SCHOON
BINNENKLIMAAT

STAAL C1/C2

C2.png

GERINGE CORROSIVITEIT
BINNEN EN BUITEN
ONVERWARMDE GEBOUWEN EN LANDELIJK DROOG GEBIED

STAAL C1/C2


 

C3.png

GEMIDDELDE CORROSIVITEIT
BINNEN EN BUITEN

PRODUCTIERUIMTES MET HOGE LUCHTVOCHTIGHEID
STEDEN EN LICHTE INDUSTRIËLE OMGEVING MET MATIGE VERVUILING

STAAL C3

C4.png

HOGE CORROSIVITEIT
BINNEN EN BUITEN

RUIMTES MET ZEER HOGE LUCHTVOCHTIGHEID ZOALS ZWEMBADEN EN LICHTE INDUSTRIËLE OMGEVING MET VERVUILING, NIET AAN DE KUST

STAAL C4 VERZINKT STAAL C4

 


 

 C5.png

ZEER HOGE CORROSIVITEIT
BUITEN

KUSTGEBIEDEN EN GEBIEDEN MET ZWARE INDUSTRIE
HOGE MATE VAN VERVUILING EN HOGE LUCHTVOCHTIGHEID

STAAL C5 VERZINKT STAAL C5

CX.png

EXTREME CORROSIVITEIT
BUITEN

MARINE EN OFFSHORE, ZEER AGRESSIEVE ATMOSFEER
EXTREME LUCHTVOCHTIGHEID EN VERVUILING VAN DE OMGEVING

STAAL CX

 


 

IM1.png

ZOET WATER
RIVIEREN, WATER-
EN ENERGIECENTRALES

IMMERSIE

IM2.png

ZOUT EN BRAK WATER 

ZONDER KATHODISCHE BESCHERMING 
HAVENS EN SLUIZEN

IMMERSIE


 

IM3.png

GROND

DAMWANDEN, PIJPEN EN
TANKS IN DE GROND

IMMERSIE

IM4.png

ZOUT EN BRAK WATER

MET KATHODISCHE BESCHERMING
HAVENS EN SLUIZEN

IMMERSIE


 

OVERIGE VERFSYSTEMEN

Maintenance verfsystemen 
Verfsystemen voor zeeschepen

NORSOK verfsystemen

 Duurzaamheid

ISO 12944 beschrijft tevens de levensduur van een verfsysteem. Dit is de tijd totdat de stalen onderdelen een eerste grote onderhoudsbeurt moeten ondergaan. Deze standaardduurzaamheid wordt uitgedrukt in 4 bereiken:

  • Lage duurzaamheid (L): tot 7 jaar
  • Gemiddelde duurzaamheid (M): 7 tot 15 jaar
  • Hoge duurzaamheid (H): 15 tot 25 jaar
  • Zeer hoge duurzaamheid (VH): meer dan 25 jaar