Een duurzame toekomst

Baril Coatings ontwikkelt en produceert coatings die zo duurzaam mogelijk zijn. Wij willen onze klanten helpen om hun objecten te beschermen en tegelijkertijd hun global footprint te verkleinen. Daarnaast dagen wij onszelf uit om het iedere dag weer beter te doen qua duurzaamheid, efficiency en kwaliteit.

We nemen onze verantwoordelijkheid als producent door:

 • minder gevaarlijke stoffen in de producten toe te passen; 
 • emissiearm productieproces;
 • levensduur van materiaal te verlengen door conservering;
 • meer producten te ontwikkelen die de levensduur van materiaal verlengt met minder coating (dunne lagen technologie);
 • minder onderhoud(skosten).

Onze producten moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. En dat alles laten wij uitgebreid intern én extern onderzoeken en testen.

transitie naar biobased

In navolging van de productlijn Copperant zet Baril Coatings alle productlijnen gefaseerd om naar biobased grondstoffen. Baril Coatings neemt hiermee haar verantwoordelijkheid om pro-actief te beantwoorden aan invulling van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het voordeel voor het gebruik van hernieuwbare grondstoffen ten opzichte van fossiele (op aardolie gebaseerde) grondstoffen is dat deze grondstoffen gemakkelijker worden gewonnen en met minder energie bewerkt kunnen worden tot het juiste bindmiddel of hulpstof. Een win-win situatie omdat daarmee de totale CO2 balans bij het gebruik van deze grondstoffen significant gunstiger uitvalt dan die van fossielen grondstoffen. Wat de balans nog positiever maakt, is dat de nieuwe biobased productlijnen van Baril Coatings met minder laagdikte hetzelfde of beter presteren dan conventionele oplossingen.

Sustainable development goals

Het bieden van duurzame coating oplossingen aan klanten en stakeholders is de missie van Baril Coatings. Het omzetten van de productlijnen naar biobased grondstoffen is maar één sub-invulling van de zeventien Sustainable Development Goals om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Baril Coatings sluit zich graag aan bij deze doelstelling van de VN en heeft al meerdere doelen concreet ingevuld:

 • Doel 1: Het verwerven van medewerkers die een mogelijke afstand hebben tot de arbeidsmarkt is een integraal onderdeel van het HR-aannamebeleid.
 • Doel 2: Baril Coatings wil per direct de hoeveelheid biobased grondstoffen afkomstig uit afvalstromen verhogen per geproduceerde liter verf, met als richtlijn een biobased gehalte van >70% in 2025.
 • Doel 3: Het regelmatig herhalen van het Periodiek Medisch Onderzoek (eens per vier jaar) om de gezondheid van medewerkers te monitoren en tevens het actief motiveren van medewerkers om hieraan mee te doen. 
 • Doel 4: In 2020 is het vernieuwde opleidingsplan binnen de gehele organisatie geïmplementeerd en ge-evalueerd. Daarnaast bieden wij op verschillende plekken in de organisatie stageplekken aan en werken we actief mee aan wetenschappelijke onderzoeken.
 • Doel 7: Gehele productie op duurzame energie door eigen zonnepanelen in combinatie met windenergie. Daarnaast willen we het energieverbruik met 10% terugdringen door verhogen van efficientie in (productie) processen. Tevens is ons gehele wagenpark elektrisch. 
 • Doel 8: Voortdurend de werkomstandigheden van werknemers binnen alle lagen van de organisatie verbeteren gefocust op specifieke knelpunten. Altijd de balans tussen groei van de organisatie en het welzijn van de medewerkers behouden.
 • Doel 9: We zijn een innovatief ontwikkelbedrijf en werken dagelijks aan het ‘meer willen bereiken met minder’. Baril blijft constant in beweging om ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen daar waar mogelijk te ondersteunen (onder andere iMVO/CSR, Transparantie in de keten).
 • Doel 11: In 2025 willen we dat 70% van de bestanddelen in de productlijnen biobased zijn.
 • Doel 12: Onze duurzame productie komt onder andere tot uiting in het emissievrij produceren, door CO2 neutraal te produceren en door geen CO2 toe te voegen aan onze producten. Daarnaast hergebruiken we zo veel mogleijk afvallenstoffen uit het productieproces.
 • Doel 13: De klimaatverandering pakken wij aan door maximaal herwinbare grondstoffen in te zetten.
 • Doel 14: Maar ook streven wij ernaar om een plasticvrij bedrijf te zijn om zo de zeeën en oceanen te beschermen.
 • Doel 15: En we werken aan het herstel van de ecosystemen door het minimaliseren van toxische stoffen.

GROEN IS DOEN

Baril Coatings heeft het ‘one-planet’-gedachtegoed diep verankerd in haar missie en bedrijfsvoering. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid als producent. Alles wat we erin stoppen, willen we er ook weer uithalen. Dat zit in ons DNA. Ons totale bedrijfsproces wordt continu onder de loep genomen en steeds wordt bekeken of duurzamere oplossingen mogelijk zijn zonder in te boeten op kwaliteit. Baril Coatings is daarmee een echt ‘doen’ bedrijf en laat duurzame betrokkenheid zien door daden. Ons doel: het ‘groenste verfbedrijf van Nederland’ worden.