Grondstof mica kinderarbeid vrij

Grondstof mica kinderarbeid vrij

In de media is momenteel volop aandacht voor de grondstof mica. Bij de winning van dat mineraal met glimmende, hittebestendige en isolerende eigenschappen worden veel kansarme kinderen ingezet die gezondheidsrisico’s lopen. Baril Coatings maakt ook gebruik van de grondstof mica, maar haalt deze grondstof uit Europese en Noord-Amerikaanse landen waar de winning aan de strengste richtlijnen op het gebied van milieu en ethiek voldoet.

Berichtgeving baart zorgen
Als maatschappelijk verantwoorde onderneming baart dit soort berichten ons zorgen. Wij weten echter wel hoe het mineraal dat wij gebruiken wordt gewonnen.
Terre des Hommes stelt dat de verf- en coatingindustrie bijna een kwart van de wereldwijde micaproductie afneemt. Bij de arbeidsintensieve winning worden veel kansarme kinderen ingezet, die een grote kans op longziekten hebben door het fijnstof dat vrijkomt bij het los hameren van de mica. Wij vinden het erg spijtig dat de allerarmsten en kinderen in sommige landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika werken in een omgeving waar de regelgeving minder streng is.
Duurzaam
Als producent van duurzame coatings nemen wij dan ook te allen tijde onze verantwoordelijkheid bij de keuze van onze grondstoffen. Het streven hierbij is om minder gevaarlijke stoffen in onze producten te gebruiken en de impact op onze leefomgeving te verkleinen. Waar mogelijk gebruiken we natuurlijke grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen. Ook de herkomst van de grondstoffen en de manier waarop deze tot stand zijn gekomen zijn daarbij een aandachtspunt. Onze ambitie is meer bereiken met minder. Met onze coating technologie verlengen we de levensduur van objecten. Dit doen we door deze te conserveren met minder materiaal en dunne laag technologie. Door hergebruik, minder gebruik van gevaarlijke stoffen en emissiearme productie dragen wij ons steentje bij aan een betere leefomgeving.

Terug