TRANZIȚIA CĂTRE BIOBAZĂ


Urmând exemplul dat de linia de produse Copperant, Baril a început tranziția tuturor produselor sale către utilizarea de resurse biobază. Astfel, Baril Coatings își asumă responsabilitatea de a acționa proactiv în vederea respectării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite. Avantajul utilizării resurselor regenerabile în locul celor fosile (bazate pe petrol) constă în faptul că aceste resurse sunt mai ușor de procurat și necesită mai puțină energie pentru a fi transformate în liantul sau adaosul potrivit. Aceasta este o situație în care toți câștigă, deoarece prin acest proces se eliberează mai puțin CO2 în mediul înconjurător decât atunci când se face același lucru cu resurse fosile. În plus, noua linie de produse biobazate de la Baril Coatings este capabilă să ofere performanța cu o grosime a stratului mai mică decât soluțiile convenționale.