Firma Fairf składa się z roślinnych farb i lakierów do ścian na bazie wody. Ponadto nasze farby nie zawierają żadnych mierzalych stężeń rozpuszczalników ani substancji szkodliwych. Farba szybko schnie i jest prawie bezwonna. Dzięki Fairf możesz rozjaśnić każde wnętrze najpiękniejszymi kolorami. A żeby jeszcze bardziej ułatwić Ci zadanie, wybraliśmy już najlepsze materiały i sprzęt do malowania. Krótko mówiąc, malowanie, do jakiego jesteś przyzwyczajony, ale z mniejszym wpływem na środowisko.

ZWYKŁE FARBY I FAIRF?
Wiele zwykłych farb, także wodnych, produkownych jest z surowców kopalnych. Farba Fairf jest produkowana z materiałów roślinnych. Dzięki temu CO2 jest magazynowany bezpośrednio w farbie, a więc pobierany z atmosfery. Ponadto farba Fairf jest produkowana wyłącznie przy użyciu energii słonecznej i nie zawiera mierzalnych stężeń lotnych związków organicznych (VOC) ani żadnych innych szkodliwych substancji. Nawet opakowania i materiały wykorzystywane przez Fairf są najbardziej zrównoważonymi rozwiązaniami, jakie udało nam się znaleźć na rynku.

 

udowodniony zrównoważony rozwój
Wierzymy, że produkty Fairf to najbardziej zrównoważony wybór, jeśli chodzi o malowanie, ponieważ są one wytwarzane z naturalnych surowców pochodzenia roślinnego. Produkty Fairf otrzymały certyfikat EU Ecolabel. Jest to europejski znak ekologiczny dla produktów i usług nieżywnościowych, którego celem jest stymulowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Produkty i usługi z oznakowaniem EU Ecolabel są wytwarzane przy jak najmniejszym wpływie na środowisko, jaki wywierają ich zasoby i materiały, energia, woda, substancje szkodliwe, odpady i opakowania. Firma Fairf otrzymała również znak A+ za minimalne emisje do środowiska.