POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZĄCYCH KLAS KOROZYJNOŚCI

Klasa korozyjności wskazuje, w jakim stopniu powierzchnie metalowe muszą być chronione przed korozją spowodowaną zanieczyszczeniami. Wpływ korozji zależy od warunków atmosferycznych środowiska, w którym obiekt jest/będzie użytkowany. Sól i wilgotność powietrza, zanieczyszczona atmosfera i zanieczyszczenia mają wpływ na powstawanie korozji. Korozja atmosferyczna podzielona jest na klasy korozyjne od C1 do CX zgodnie z normą ISO 9223. Dla każdej klasy określono minimalną i maksymalną szybkość korozji. Klasa korozyjności ma zastosowanie zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych danego metalu. Oprócz klas korozyjności istnieją również cztery klasy zanurzenia dla konstrukcji stosowanych pod ziemią lub pod wodą.

Pokaż wszystkie systemy farb Baril


 

C1.png
BARDZO NISKA KOROZYJNOŚĆ
WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

SUCHE POWIETRZE I CZYSTY
KLIMAT W POMIESZCZENIACH

stal C1/C2

C2.png

NISKA KOROZYJNOŚĆ
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

NIEOGRZEWANE BUDYNKI I KRAJOWE
OBSZARY SUCHE

stal C1/C2


 

C3.png

ŚREDNIA KOROZYJNOŚĆ
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

PRZESTRZENIE PRODUKCYJNE O WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI, MIASTA I
LEKKIE ŚRODOWISKA PRZEMYSŁOWE O UMIARKOWANYM ZANIECZYSZCZENIU

stal C3

C4.png

WYSOKA KOROZYJNOŚĆ
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

POMIESZCZENIA O BARDZO WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI, TAKIE JAK BASENY, ŚRODOWISKA LEKKO UPRZEMYSŁOWIONE Z ZANIECZYSZCZENIAMI, NIE W POBLIŻU WYBRZEŻA

stal C4 stal ocynkowana C4

 


 

 C5.png

BARDZO WYSOKA KOROZYJNOŚĆ
NA ZEWNĄTRZ

OBSZARY PRZYBRZEŻNE I OBSZARY Z PRZEMYSŁEM CIĘŻKIM,
DUŻA ILOŚĆ ZANIESZCYSZCZEŃ I WYSOKA WILGOTNOŚĆ

stal C5 stal ocynkowana C5

CX.png

EKSTREMALNA KOROZYJNOŚĆ
NA ZEWNĄTRZ

ŚRODOWISKA MORSKIE I PRZYBRZEŻNE, BARDZO
AGRESYWNA ATMOSFERA, EKSTREMALNA WILGOTNOŚĆ I ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

stal CX

 


 

IM1.png

CZYSTA WODA
RZEKI, ELETROWNIE
WODNE

zanurzeniowych

IM2.png

WODY SŁONE I SŁONAWE

BEZ OCHRONY KATODOWEJ,
PORTY I ŚLUZY

zanurzeniowych


 

IM3.png

POD ZIEMIĄ

ŚCIANY ZAPÓR, RURY I
ZBIORNIKI Z ZIEMI

zanurzeniowych

IM4.png

WODY SŁONE I SŁONAWE

Z OCHRONĄ KATODOWĄ,
PORTY I ŚLUZY

zanurzeniowych


 

INNE SYSTEMY FARB

SYSTEMY FARB KONSERWACYJNYCH
SYSTEMY MALARSKIE DLA STATKÓW
SYSTEMY FARB NORSOK
Deklaracje Własności Użytkowych ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Norma ISO 12944 opisuje również okres eksploatacji systemu malarskiego. Jest to czas, jaki upływa do momentu, gdy elementy stalowe wymagają pierwszej poważnej konserwacji. Ta standardowa trwałość jest wyrażona w 4 przedziałach:

  • Niska trwałość (L): 7 lat
  • Średnia trwałość (M): 7 do 15 lat
  • Wysoka trwałość (H): 15 do 25 lat
  • Bardzo wysoka trwałość (VH): ponad 25 lat