POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZĄCYCH KLAS KOROZYJNOŚCI

Klasa korozyjności wskazuje, w jakim stopniu powierzchnie metalowe muszą być chronione przed korozją spowodowaną zanieczyszczeniami. Wpływ korozji zależy od warunków atmosferycznych środowiska, w którym obiekt jest/będzie użytkowany. Sól i wilgotność powietrza, zanieczyszczona atmosfera i zanieczyszczenia mają wpływ na powstawanie korozji. Korozja atmosferyczna podzielona jest na klasy korozyjne od C1 do CX zgodnie z normą ISO 9223. Dla każdej klasy określono minimalną i maksymalną szybkość korozji. Klasa korozyjności ma zastosowanie zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych danego metalu. Oprócz klas korozyjności istnieją również cztery klasy zanurzenia dla konstrukcji stosowanych pod ziemią lub pod wodą. 

Pokaż wszystkie systemy farb Baril

C1.png

BARDZO NISKA KOROZYJNOŚĆ > WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
SUCHE POWIETRZE I CZYSTY KLIMAT W POMIESZCZENIACH

SYSTEMY FARB STAL C1/C2

     
C2.png NISKA KOROZYJNOŚĆ > WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
NIEOGRZEWANE BUDYNKI I KRAJOWE OBSZARY SUCHE
SYSTEMY FARB STAL C1/C2
     
C3.png

ŚREDNIA KOROZYJNOŚĆ > WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
PRZESTRZENIE PRODUKCYJNE O WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI, MIASTA I LEKKIE ŚRODOWISKA PRZEMYSŁOWE O UMIARKOWANYM ZANIECZYSZCZENIU

SYSTEMY FARB STAL C3

     
C4.png

WYSOKA KOROZYJNOŚĆ > WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ 
POMIESZCZENIA O BARDZO WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI, TAKIE JAK BASENY, ŚRODOWISKA LEKKO UPRZEMYSŁOWIONE Z ZANIECZYSZCZENIAMI, NIE W POBLIŻU WYBRZEŻA

SYSTEMY FARB STAL C4
SYSTEMY FARB STAL OCYNKOWANA C4

     
C5.png

BARDZO WYSOKA KOROZYJNOŚĆ > NA ZEWNĄTRZ
OBSZARY PRZYBRZEŻNE I OBSZARY Z PRZEMYSŁEM CIĘŻKIM, DUŻA ILOŚĆ ZANIESZCYSZCZEŃ I WYSOKA WILGOTNOŚĆ

SYSTEMY FARB STAL C5
SYSTEMY FARB STAL OCYNKOWANA C5

     
CX.png

EKSTREMALNA KOROZYJNOŚĆ > NA ZEWNĄTRZ
ŚRODOWISKA MORSKIE I PRZYBRZEŻNE, BARDZO AGRESYWNA ATMOSFERA, EKSTREMALNA WILGOTNOŚĆ I ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

SYSTEMY FARB STAL CX

     
IM1.png

CZYSTA WODA
RZEKI, ELETROWNIE WODNE

SYSTEMY FARB ZANURZENIOWYCH

     
IM2.png

WODY SŁONE I SŁONAWE
BEZ OCHRONY KATODOWEJ, PORTY I ŚLUZY

SYSTEMY FARB ZANURZENIOWYCH

     
IM3.png

POD ZIEMIĄ
ŚCIANY ZAPÓR, RURY I ZBIORNIKI Z ZIEMI

SYSTEMY FARB ZANURZENIOWYCH
     
IM4.png

WODY SŁONE I SŁONAWE
Z OCHRONĄ KATODOWĄ, PORTY I ŚLUZY

SYSTEMY FARB ZANURZENIOWYCH

SYSTEMY FARB KONSERWACYJNYCHSYSTEMY MALARSKIE DLA STATKÓW

SYSTEMY FARB NORSOKDEKLARACJE WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

Norma ISO 12944 opisuje również okres eksploatacji systemu malarskiego. Jest to czas, jaki upływa do momentu, gdy elementy stalowe wymagają pierwszej poważnej konserwacji. Ta standardowa trwałość jest wyrażona w 4 przedziałach:

  • Niska trwałość (L): 7 lat
  • Średnia trwałość (M): 7 do 15 lat
  • Wysoka trwałość (H): 15 do 25 lat
  • Bardzo wysoka trwałość (VH): ponad 25 lat