PRZEJŚCIE OD SUROWCÓW KOPALNYCH DO SUROWCÓW POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO

Dzięki 803BIO SteelKote zmniejszasz swój ślad CO2
o 1,1 kg na litr, bez uszczerbku dla jakości.

Zmniejsza globalny ślad

Obniża wynik ECI

Pozytywny wpływ na wynik LCA

Poprawiona ocena bezpieczeństwa

100% energii odnawialnej

Dodatkową zaletą stosowania surowców pochodzenia biologicznego w porównaniu z surowcami kopalnymi jest to, że są one łatwiejsze do wydobycia i mogą być przetwarzane przy użyciu mniejszej ilości energii. Jest to sytuacja korzystna dla obu stron, ponieważ dzięki temu ogólny bilans CO2 jest znacznie korzystniejszy.

Redukcja emisji CO2 dzięki powłokom
803BIO SteelKote EP AC+ został opracowany specjalnie w celu zmniejszenia śladu CO2 projektu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości ochrony w połączeniu z szybkim utwardzaniem. Ma zastosowanie jako wielofunkcyjny podkład/wykończenie epoksydowe o ekstremalnej odporności na korozję.

Co to oznacza dla ciebie?
Wierzymy, że nasi klienci nie muszą wybierać między trwałością, ceną i jakością. W rzeczywistości ta nowa powłoka na bazie biologicznej może przewyższać konwencjonalne rozwiązania o mniejszej grubości suchej powłoki. Ochrona za pomocą 803BIO SteelKote zapewnia niższy wynik wskaźnika kosztów środowiskowych (ECI), lepszą ocenę bezpieczeństwa i pozytywny wpływ na analizę cyklu życia (LCA).

Mając na uwadze Zielony Ład UE, klienci i rządy będą musieli coraz bardziej koncentrować się na tej kwestii. Zmniejszenie śladu CO2 bez uszczerbku dla jakości i stworzenie przewagi w przetargach jest naprawdę możliwe!