Baril Coatings Polska

Baril Coatings Polska to wszechstronny, niezawodny partner dla swoich klientów o dużej sile innowacyjnej. Są kluczowym dostawcą dla konstruktorów stali, konstruktorów maszyn, firm kontenerowych, firm budowlanych i dystrybutorów. Ze względu na dużą sieć dystrybutorów są ważną bramą do Europy Wschodniej. Oprócz dostarczania powłok, są silni w myśleniu razem z klientem i oferują wsparcie.