TECHNIKA I ZASTOSOWANIE FARBY

Akademia Barila jest centrum szkoleniowym w zakresie technik lakierniczych. W centrum szkoleniowym prowadzone są praktyczne szkolenia podstawowe, prezentacje i warsztaty dotyczące wszystkich aspektów lakiernictwa. Oprócz praktycznych szkoleń podstawowych z zakresu techniki malarskiej organizowane są również warsztaty techniczne dla aplikatorów i innych zainteresowanych osób. Szkolenia i warsztaty koncentrują się na aplikacjach powłok na podłożach stalowych.

WARSZTAT TECHNIKI LAKIERNICZEJ DLA APLIKATORÓW
Ten praktyczny warsztat jest przeznaczony dla aplikatorów powłok Baril, aby nauczyli się oni optymalnie pracować z naszymi produktami zgodnie z naszym "Lakierniczym ABC". Warsztaty są dostosowywane do potrzeb każdego klienta w oparciu o poziom wiedzy uczestników. Szkolenie składa się z części teoretycznej z elementami interaktywnymi oraz z części praktycznej, w której wiedza jest wykorzystywana w praktyce.

Część teoretyczna składa się z następujących części:

  • Skład, suszenie i rodzaje farb
  • Ochrona przed korozją
  • Farba ABC (proces aplikacji zgodny z ISO 12944)
  • Podłoża i obróbka wstępna
  • Metody aplikacji
  • Bezpieczna praca

Na zakończenie szkolenia uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa. Uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną plik PDF z prezentacją warsztatową oraz Podręcznik techniczny Barila.

Miejsce:
Warsztaty odbywają się w Baril Coatings w 's-Hertogenbosch (maksymalnie 4 uczestników na warsztat). Na życzenie możliwe jest również zorganizowanie warsztatów w miejscu produkcji klienta. Dla grup liczących od 5 do 8 uczestników możemy skorzystać z zewnętrznego centrum szkoleniowego z profesjonalną salą do aplikacji.

Grupa docelowa Użytkownicy powłok firmy Baril Coatings (aplikatorzy)
Języki niderlandzki / angielski
Szkoleniowiec Lex Putman
Czas trwania Pół dnia (w tym obiad)
Koszty

€ 575,- (pierwszy uczestnik)
€ 250,- (za każdego dodatkowego uczestnika)

Zainteresowany?
Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta: +31 (0)73 641 98 90 lub wyślij wiadomość e-mail na adres sales@baril.nl.