trwała ochrona antykorozyjna

Nasz klimat i warunki atmosferyczne to czynniki, które powodują korozję podłoży metalowych. Zgodnie z normą ISO 9223 warunki atmosferyczne podzielono na klasy korozyjne od C1 do C5; dla każdej klasy określono minimalną i maksymalną szybkość korozji. Na podstawie tych klas korozji Baril Coatings oferuje najbardziej zrównoważony system powłok dla środowiska, w którym materiał będzie użytkowany. Systemy malarskie Baril mogą być dostosowane do potrzeb klienta, aby zapewnić idealny czas schnięcia i ochronę dla jego produktu i procesu. 

wybierz klasę korozyjnośći dla systemów malarskich na powierzchniach stalowych