Przejście na biobazę

Podążając za przykładem linii produktów Copperant, firma Baril rozpoczęła przechodzenie na stosowanie biopochodnych we wszystkich swoich produktach. W ten sposób Baril Coatings bierze na siebie odpowiedzialność za proaktywne działanie na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zaletą korzystania z zasobów odnawialnych zamiast kopalnych (opartych na ropie naftowej) jest to, że zasoby te są łatwiej dostępne i wymagają mniej energii do przetworzenia na odpowiedni środek wiążący lub domieszkę. Jest to sytuacja korzystna dla obu stron, ponieważ w tym procesie do środowiska uwalnia się mniej CO2 niż w przypadku wykorzystania surowców kopalnych. Ponadto nowa linia produktów biopochodnych firmy Baril Coatings jest w stanie zapewnić odpowiednią wydajność przy mniejszej grubości warstwy niż rozwiązania konwencjonalne.