wyłączenie odpowiedzialności


Korzystanie z witryny internetowej Baril Coatings

Uzyskując dostęp, korzystając i/lub pobierając informację z witryny internetowej firmy Baril Coatings, użytkownik wyraża zgodę na poniższe postanowienia:

Pomimo stałej troski i uwagi, jaką poświęcamy składowi witryny internetowej Baril Coatings i zawartym w niej informacjom, możliwe jest, że informacje online opublikowane w tej witrynie są niekompletne i/lub nieprawidłowe. Informacje te są rutynowo uzupełniane i w każdej chwili zmiany mogą wejść w życie bez uprzedniego powiadomienia.

Baril Coatings BV zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności - z wyjątkiem zamiaru lub rażącego zaniedbania - związanej ze szkodami wynikającymi z braku poprawnych i kompletnych informacji uzyskanych w ten sposób, w szczególności w wyniku zmian i/lub szkód, które wystąpią po otrzymaniu tych informacji lub z powodu czasowej niemożności korzystania z witryny internetowej Baril Coatings. Ocena odpowiedzialności (lub potencjalnej odpowiedzialności) opiera się na informacjach zarejestrowanych przez Baril Coatings BV.

Bez wyraźnej pisemnej zgody Baril Coatings BV nie wolno w żaden sposób rozpowrzechniać informacji, materiałów wizualnych i zdjęć, biuletynów i/lub powiadomień zamieszczonych w niniejszej witrynie internetowej. Baril Coatings BV jest właścicielem praw autorskich i zawartości witryny internetowej.