CERTYFIKACJA

Nasze powłoki i farby spełniają najsurowsze wymagania środowiskowe i jakościowe. Oprócz wszystkich testów przeprowadzanych w naszym nowoczesnym laboratorium, nasze produkty są badane przez ekspertów zewnętrznych pod kątem trwałości, przetwarzalności, jakości i wpływu na środowisko. Wiele z naszych produktów posiada znak jakości COT. Ponadto oferujemy certyfikowane przez NORSOK systemy malarskie zapewniające ekstremalną ochronę antykorozyjną w klasach korozyjności C5 i CX.

Nasze farby biobójcze są dopuszczone do oznakowania ekologicznego UE. Produkty te posiadają również oznaczenie A+ za minimalną emisję do środowiska naturalnego.

cot-logo-2x.png

STANDARDY JAKOŚCI COT
Centrum Badań i Doradztwa Technicznego (COT) jest niezależną organizacją badawczą i doradczą dla budownictwa i przemysłu. Opis jakości COT odnosi się do parametrów, jakich można oczekiwać od produktów i systemów malarskich w zakresie trwałości i przetwarzania, takich jak czas schnięcia, podatność na malowanie i lepkość. Istnieją jednak również wymagania dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych, takich jak elastyczność, przyczepność, krycie i twardość. Opisy jakości dotyczą więc nie tylko właściwości wyrobów.

   
logo_norsok-3x.png

SYSTEMY LAKIERNICZE Z CERTYFIKATEM NORSOK
NORSOK jest standardem ochrony obiektów zachowanych w przemyśle naftowym w zakresie bezpieczeństwa, wartości dodanej i efektywności kosztowej. Określa ona różne metody testowania i dopuszczalne wartości dla różnych zastosowań i środowisk morskich.
Przejdź do naszych systemów farb NORSOK

   
Baril-Plantbased-Product.png

PRODUKT POCHODZENIA ROŚLINNEGO BARIL
W celu określenia zawartości biopochodnych w produkcie stosuje się metodę analizy 14C. Na podstawie uzyskanego wyniku (zawartość 14C = zawartość węgla pochodzącego z bioproduktu) można określić procentową zawartość surowców odnawialnych (% bioproduktu).

   
ecolabel_logo.jpg

OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE UE (EU ECOLABEL)
Oznakowanie ekologiczne UE jest europejskim oznakowaniem ekologicznym. Celem tego oznakowania jest stymulowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Produkty i usługi z oznakowaniem ekologicznym UE są wytwarzane przy mniejszym wpływie na środowisko surowców, energii, wody, substancji szkodliwych, odpadów i opakowań. Farby ścienne, podkłady wielofunkcyjne i lakiery naszych marek farb biobójczych posiadają oznakowanie ekologiczne UE.

   
Uitstoot_A-3x.png

ETYKIETA EUROFINS EMISSIE
W Europie obowiązuje szereg wytycznych dotyczących określania stopnia emisji lotnych związków organicznych (VOC) do środowiska życia. Za pomocą różnych testów określa się nie tylko udział lotnych związków organicznych w produkcie, lecz także to, jaka jest emisja i charakter odpowiednich substancji w środowisku mieszkalnym podczas jego stosowania. Farby ścienne, podkłady wielofunkcyjne i lakiery naszych marek farb biobased posiadają oznaczenie A+ w zakresie emisji do środowiska mieszkalnego.

   
   

cot-logo-2x.png

STANDARDY JAKOŚCI COT
Centrum Badań i Doradztwa Technicznego (COT) jest niezależną organizacją badawczą i doradczą dla budownictwa i przemysłu. Opis jakości COT odnosi się do parametrów, jakich można oczekiwać od produktów i systemów malarskich w zakresie trwałości i przetwarzania, takich jak czas schnięcia, podatność na malowanie i lepkość. Istnieją jednak również wymagania dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych, takich jak elastyczność, przyczepność, krycie i twardość. Opisy jakości dotyczą więc nie tylko właściwości wyrobów.

logo_norsok-3x.png

SYSTEMY LAKIERNICZE Z CERTYFIKATEM NORSOK
NORSOK jest standardem ochrony obiektów zachowanych w przemyśle naftowym w zakresie bezpieczeństwa, wartości dodanej i efektywności kosztowej. Określa ona różne metody testowania i dopuszczalne wartości dla różnych zastosowań i środowisk morskich.
Przejdź do naszych systemów farb NORSOK

Baril-Plantbased-Product.png

PRODUKT POCHODZENIA ROŚLINNEGO BARIL
W celu określenia zawartości biopochodnych w produkcie stosuje się metodę analizy 14C. Na podstawie uzyskanego wyniku (zawartość 14C = zawartość węgla pochodzącego z bioproduktu) można określić procentową zawartość surowców odnawialnych (% bioproduktu).

ecolabel_logo.jpg

OZNAKOWANIE EKOLOGICZNE UE (EU ECOLABEL)
Oznakowanie ekologiczne UE jest europejskim oznakowaniem ekologicznym. Celem tego oznakowania jest stymulowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Produkty i usługi z oznakowaniem ekologicznym UE są wytwarzane przy mniejszym wpływie na środowisko surowców, energii, wody, substancji szkodliwych, odpadów i opakowań. Farby ścienne, podkłady wielofunkcyjne i lakiery naszych marek farb biobójczych posiadają oznakowanie ekologiczne UE.

Uitstoot_A-3x.png

ETYKIETA EUROFINS EMISSIE
W Europie obowiązuje szereg wytycznych dotyczących określania stopnia emisji lotnych związków organicznych (VOC) do środowiska życia. Za pomocą różnych testów określa się nie tylko udział lotnych związków organicznych w produkcie, lecz także to, jaka jest emisja i charakter odpowiednich substancji w środowisku mieszkalnym podczas jego stosowania. Farby ścienne, podkłady wielofunkcyjne i lakiery naszych marek farb biobased posiadają oznaczenie A+ w zakresie emisji do środowiska mieszkalnego.