Ciągłe poszukiwanie alternatywnych rozwiązań opartych na bioproduktach

Ciągłe poszukiwanie alternatywnych rozwiązań opartych na bioproduktach

Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla Baril Coatings. Dlatego nieustannie poszukujemy alternatywnych rozwiązań dla naszych surowców, opartych na biopaliwach. Bio-MPA był brakującym ogniwem do uzyskania w 100% biobójczej powłoki alkidowej. Wspólnie z TNO i producentem żywicy Worlée-Chemie GmbH z powodzeniem zademonstrowaliśmy powłoki oparte na bio-MPA na skalę kilogramową. Walidacja wykazała, że bio-MPA przewyższa swój petrochemiczny odpowiednik (bezwodnik ftalowy) zarówno pod względem wydajności, jak i trwałości. Dlatego chętnie stosujemy bio-MPA w naszych produktach".

Film promocyjny firmy Biorizon przedstawia przegląd (dotowanego) projektu konsorcjum BioAromatics4Coatings (BA4C), w którym braliśmy udział.

To jest Baril: Innowacyjność, Przejrzystość i Zrównoważony Rozwój!

OGLĄDNIJ WIDEO

Back