Rome Plow Company

Rome Plow Company

Firma Rome Plow Company ma siedzibę w stanie Georgia w USA i została założona w 1932 roku. Firma Rome Plow zajmuje się produkcją dużych pługów rolniczych. Od prawie osiemdziesięciu lat firma Rome jest liderem w wyznaczaniu standardów jakości dla sprzętu do uprawy roli. Tysiące pługów tarczowych Rome pracuje na całym świecie upraszczając przygotowanie ziemi - w każdym  klimacie i na wszystkich rodzajach gleb. 

Firma Rome Plow Company pracuje z powłokami Baril od 2013 roku. Przed rokiem 2013 używano farby, której schnięcie trwało 8 godzin. W rezultacie firma Rome mogła napełniać swoją linię produkcyjną tylko raz dziennie. Po tym czasie pracownicy byli odsyłani do domu i wracali następnego dnia, aby zmontować pługi. Po przejściu na powłoki Baril firma Rome jest w stanie napełniać linię produkcyjną trzy razy dziennie. Oznacza to trzykrotny wzrost produkcji, a ponadto poprawiła się ogólna jakość produktu końcowego. 

 

Klient: Rome Plow Company
Oddział: Maszyny rolnicze
Lokalizacja: Cedartown, Georgia USA
Obszar działalności: Na całym świecie

Zastosowany system powłok:

Warstwa 1: SteelKote seria Epoxy Primer
Warstwa 2: SteelKote seria FInish Coat
Back